devin-avery-2PQs7LlDRgE-unsplash.jpg

Hvordan skape endring?

Vi har alle kapasitet til å skape endring - til å endre systemer og kulturer som ikke er i tråd med den fremtiden vi ønsker. Vi må bare finne ut hvordan.

Med fokus på endringsdelen av klimaarbeidet gir Ungt klimalederskapsprogrammet deg strategier, verktøy og kunnskap om hvordan man kan skape og lede bærekraftig og rettferdig endring.

Som deltaker i Ungt klimalederskap vil du få nye perspektiver på endring og klima, og hvilken rolle du kan spille i å skape de store endringene du ønsker å se i samfunnet.

 
 
adolescent-boy-casual-1253811.jpg

Lederskapsprogram for unge

Ungt klimalederskap inviterer deg til to dager med interaktiv workshop, knyttet sammen av et endringseksperiment i eget liv i 30 dager.

Med tett oppfølging fra professor Karen O’Brien og hennes forsker-team vil du få innsikt i hvordan og hvorfor du betyr mer enn du kanskje tror for klimaarbeidet.

Programmet passer for deg mellom 17-25 med et engasjement for klima. Du trenger ikke ha et lederverv for å delta.

Fullt program >>

 
austin-blanchard-rl4XKyX9UCI-unsplash.jpg

Nettverk av unge klimaledere

Du er ikke alene om å ville skape endring. Gjennom Ungt klimalederskap vil du bli kjent med andre klimaengasjerte i Oslo som ønsker å jobbe med å skape endring der de er. Sammen kan vi støtte hverandre og hjelpe hverandre til å skape den endringen vi ønsker å se. Samtidig inspirerer vi andre til å engasjere seg i klimaløsninger der de er.

 
 
We’re the solution. And we, ourselves, have to figure out how to be a part of that solution. I didn’t quite have the courage to believe this before, but now I actualy think it might work. Together we can solve the climate crisis.
— Marte, deltaker 2017
 
 
We have power. It is not something we are given, but something we must take ownership of.
— Emma, deltaker i 2017